Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 4 d'abril de 2014
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de SOS Veneçuela - Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats de l'entitat (Tram. 356-00646/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Aliança per la Llibertat de Veneçuela davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats de l'entitat (Tram. 356-00649/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, president de la fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les actuacions i els objectius d'aquesta fundació (Tram. 357-00338/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a explicar la situació de la Catalunya exterior i fer propostes per a millorar el suport als catalans de l'exterior (Tram. 357-00341/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.