Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 21 de març de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el tractament prioritari dels problemes relatius als drets humans en les relacions bilaterals d'Espanya i de la Unió Europea amb els països del nord d'Àfrica i del Pròxim Orient (Tram. 250-00940/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 261, 73)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Medicus Mundi davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti l'informe "La salut en la cooperació i l'ajuda humanitària 2013" (Tram. 356-00606/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Lorena Vicioso Adria, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la directora general de Cooperació al Desenvolupament i responsable de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti les línies mestres del seu mandat (Tram. 356-00640/10)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les activitats i els objectius de l'entitat (Tram. 357-00600/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius de l'entitat (Tram. 356-00648/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana Projecte per a un Governament Democràtic Mundial davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la campanya "Per l'establiment d'una assemblea parlamentària de les Nacions Unides" (Tram. 357-00340/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.