Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 21 de febrer de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la retirada de les forces d'ocupació de l'Iraq i el respecte dels drets humans de la seva població (Tram. 250-00797/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 178, 50; esmenes: BOPC, 227, 13)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de David Karvala, d'Unitat contra el Feixisme i el Racisme, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui les propostes per a combatre l'augment del feixisme i el racisme a Europa (Tram. 356-00601/10)

  Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè presenti el Programa de treball de la Comissió Europea per al 2014 (Tram. 356-00602/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença de Josep Maria Royo Aspa i de Rita Huybens, membres de la Xarxa d'Entitats per la República Democràtica del Congo, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre l'organització i els continguts de l'espai de diàleg previst durant el Mobile World Congress i el seu finançament (Tram. 357-00445/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Ferran Tarradellas Espuny, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar el Programa de treball de la Comissió Europea per al 2014 (Tram. 357-00581/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.