Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 12 de juliol de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació (Tram. 411-00003/10)

  Junta de Portaveus

  Elecció del secretari o la secretària

 • 2

  Proposta de resolució d'adhesió a la Iniciativa ciutadana europea pel dret humà a l'aigua i al sanejament (Tram. 250-00293/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Salvador Milà i Solsona, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 46, 60)

 • 3

  Proposta de resolució sobre el reconeixement de la República de Kosovo (Tram. 250-00340/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 59, 75)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la llibertat dels presos polítics sahrauís al Marroc i el garantiment dels drets fonamentals del poble sahrauí (Tram. 250-00362/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 51; esmenes: BOPC, 97, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la prohibició de vendre armes a països on hi hagi infants soldat (Tram. 250-00365/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 63, 53; esmenes: BOPC, 97, 24)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la no-renovació d'una professora de la Càtedra Príncep d'Astúries de la Universitat de Georgetown, de Washington, per raons d'opinió (Tram. 250-00405/10)

  Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 73, 57; esmenes: BOPC, 106, 42)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el tancament de la presó de Guantánamo (Tram. 250-00414/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 78, 39; esmenes: BOPC, 106, 44)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Centre Euro Àrab de Catalunya davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 356-00139/10)

  Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Xavier de las Cuevas i altres representants del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliquin els projectes de cooperació del Col·legi (Tram. 356-00140/10)

  Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista; Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Joaquim Millan, secretari general del Consell Català del Moviment Europeu, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats d'aquesta entitat (Tram. 356-00141/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Albert Royo i Mariné, secretari general del Patronat Catalunya Món - Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les actuacions exteriors del patronat (Tram. 356-00144/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença de Carles A. Gasòliba i Böhm, president de la fundació Centre d'Informació i Documentació Internacionals a Barcelona (Cidob), davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les actuacions i els objectius d'aquesta fundació (Tram. 356-00177/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'Eduard Sagarra i Trias, president de l'Associació per a les Nacions Unides a Espanya, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius d'aquesta associació (Tram. 356-00178/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Jordi Solé i Ferrando, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana Projecte per a un Governament Democràtic Mundial davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre la campanya "Per l'establiment d'una Assemblea Parlamentària de les Nacions Unides" (Tram. 356-00204/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a França davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius de la delegació (Tram. 356-00231/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 16

  Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern al Regne Unit davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius de la delegació (Tram. 356-00232/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 17

  Sol·licitud de compareixença de la delegada del Govern a Alemanya davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius de la delegació (Tram. 356-00233/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 18

  Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern als Estats Units d'Amèrica davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius de la delegació (Tram. 356-00234/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 19

  Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern per a la Unió Europea davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre les activitats i els objectius de la delegació (Tram. 356-00235/10)

  Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 20

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació Internacional d'Entitats Catalanes davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè expliqui la situació de la Catalunya exterior i faci propostes per a millorar el suport als catalans de l'exterior (Tram. 356-00249/10)

  Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 21

  Sol·licitud de compareixença del representant d'ESADE al Ple de Diplocat davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la seva posició sobre els documents i les accions de Diplocat (Tram. 356-00262/10)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 22

  Sol·licitud de compareixença del representant d'IESE al Ple de Diplocat davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la seva posició sobre els documents i les accions de Diplocat (Tram. 356-00263/10)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 23

  Sol·licitud de compareixença del representant d'EADA al Ple de Diplocat davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la seva posició sobre els documents i les accions de Diplocat (Tram. 356-00264/10)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 24

  Sol·licitud de compareixença del representant de la Barcelona Graduate School of Economics al Ple de Diplocat davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la seva posició sobre els documents i les accions de Diplocat (Tram. 356-00265/10)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 25

  Sol·licitud de compareixença del representant de la Federació Catalana de Caixes d'Estalvis al Ple de Diplocat davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la seva posició sobre els documents i les accions de Diplocat (Tram. 356-00266/10)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 26

  Sol·licitud de compareixença del representant del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya al Ple de Diplocat davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè exposi la seva posició sobre els documents i les accions de Diplocat (Tram. 356-00267/10)

  José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 27

  Compareixença d'una representació de la Taula per l'Acció Exterior davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a presentar aquesta entitat i informar sobre els seus objectius i activitats (Tram. 357-00048/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 28

  Compareixença de Núria Camps i Vidal, directora d'Avaluem, i d'altres representants de les entitats signants del manifest "Per una acció exterior de Catalunya participativa i compromesa" davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a exposar els objectius del manifest (Tram. 357-00050/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.