Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 3 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a exposar la situació dels impagaments a les organitzacions no governamentals (Tram. 357-00053/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre la planificació de la cooperació al desenvolupament i l'acció humanitària (Tram. 357-00054/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Carles Llorens i Vila, director de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a informar sobre les actuacions i els objectius de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (Tram. 357-00056/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de representants de la plataforma "Colòmbia en Pau" davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a exposar el procés de pau a Colòmbia (Tram. 357-00051/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de representants de la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació per a exposar el procés de pau a Colòmbia (Tram. 357-00052/10)

  Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

  Compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre la responsabilitat de les empreses de telefonia mòbil en l'explotació dels recursos naturals de la República Democràtica del Congo (Tram. 250-00168/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 55; esmenes: BOPC, 59, 49)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 124/IX, sobre la política pública de cooperació (Tram. 250-00169/10)

  Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Joan Mena Arca, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Sara Vilà Galan, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 36, 56; esmenes: BOPC, 59, 50)