Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació

Dia:
Divendres, 22 de març de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Ferran Tarradellas, director de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, davant la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació perquè informi sobre els objectius i les actuacions d'aquest ens (Tram. 356-00075/10)

  Mireia Canals i Botines, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Gemma Calvet i Barot, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Miquel Iceta i Llorens, del Grup Parlamentari Socialista; Juan Milián Querol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Dolors Camats i Luis, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Acció Exterior, Unió Europea i Cooperació amb el conseller de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del departament (Tram. 355-00020/10)

  Francesc Homs i Molist, Conseller del Departament de la Presidència

  Sessió informativa.