Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Dia:
Dilluns, 15 de juliol de 2013
Hora:
09:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Pere Vallribera i Rodríguez, ex-director general de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i administrador únic de Centres Mèdics Selva Maresme, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (Tram. 357-00102/10)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Núria Constans Macià, directora i gerent de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i administradora única de Centres Mèdics Selva Maresme, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (Tram. 357-00100/10)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Jaume Amat i Reyero, síndic major de la Sindicatura de Comptes, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (Tram. 357-00098/10)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Xavier Crespo i Llobet, exalcalde de Lloret de Mar i exgestor de l'empresa pública Centres Mèdics Selva Maresme, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (Tram. 357-00088/10)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença d'Albert Fernández Terricabras, president de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, davant la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (Tram. 357-00104/10)

  Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

  Compareixença.