Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Dia:
Divendres, 12 d'abril de 2013
Hora:
13:15h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 407-00002/10)

  • 2

    Ratificació de la presidenta proposada pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament).