Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

Dia:
Dimarts, 24 de juliol de 2012
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (Tram. 407-00002/09)

  Ple del Parlament

  Constitució de la Comissió

 • 2

  Ratificació del president proposat pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament)

 • 3

  Composició de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses (Tram. 407-00002/09)

  Ple del Parlament

  Ratificació del president proposat per a la Comissió