Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Dia:
Divendres, 12 d'abril de 2013
Hora:
13:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 407-00001/10)

  • 2

    Ratificació de la presidenta proposada pel grup parlamentari (article 41.2 del Reglament del Parlament).