Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

Dia:
Dilluns, 2 de juliol de 2012
Hora:
17:30h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

 • 1

  Composició de la Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors (Tram. 407-00001/09)

  Mesa del Parlament

  Constitució de la Comissió

 • 2

  Ratificació del president proposat per a la Comissió

  .

 • 3

  Composició de la Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors (Tram. 407-00001/09)

  Mesa del Parlament

  .