Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 6 de juny de 2023
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre el millorament de la situació de l'atenció precoç (Tram. 250-01011/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Sergio Macián de Greef, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; María Elisa García Fuster, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 524, 19)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies de treball de la Direcció General (Tram. 356-00945/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies de treball de la Secretaria en matèria d'infància i adolescència (Tram. 356-00946/13)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les línies de treball de la Direcció General (Tram. 357-01055/13)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les línies de treball de la Secretaria en matèria d'infància i adolescència (Tram. 357-01056/13)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.