Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 11 d'octubre de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància per a presentar la segona part de l'informe "Quant mesura la infància a Catalunya?" (Tram. 357-00339/13)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Jesús Nogués Noguera, director de l'Escola Balàfia, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte Meraki (Tram. 356-00645/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordina Freixanet i Pardo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Najat Driouech Ben Moussa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Antoni Guzmán Vázquez, coordinador d'activitats extraescolars de l'Associació Lleidatana d'Handbol, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte Meraki (Tram. 356-00646/13)

  Marta Vilalta i Torres, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Jordina Freixanet i Pardo, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana; Najat Driouech Ben Moussa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les línies d'actuació de l'ens (Tram. 356-00686/13)

  Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les actuacions de l'Institut (Tram. 356-00713/13)

  Anna Feliu Moragues, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Najat Driouech Ben Moussa, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Públics davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els recursos invertits per a combatre les altes temperatures a les aules el curs 2022-2023 (Tram. 356-00832/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença del director general de Centres Concertats i Centres Privats davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els recursos invertits per a combatre les altes temperatures a les aules el curs 2022-2023 (Tram. 356-00833/13)

  Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Proposta de resolució sobre la desaparició de menors tutelats per la Direcció General de Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 250-00614/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 296, 16)

 • 9

  Proposta de resolució sobre la protecció dels menors davant el contingut audiovisual inadequat (Tram. 250-00696/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 344, 38)