Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 12 de juliol de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Gemma Garcia, presidenta de la Unió Catalana de Centres de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç, davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe anual sobre la situació de l'atenció precoç a Catalunya (Tram. 357-00512/13)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre el garantiment del dret al lleure educatiu dels infants (Tram. 250-00434/13)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Joan García González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 212, 29; esmenes: BOPC, 261, 16)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'erradicació de la pobresa visual infantil (Tram. 250-00514/13)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Judit Alcalá González, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 254, 30; esmenes: BOPC, 289, 6)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'Observatori Català de la Família (Tram. 250-00594/13)

  Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Antonio Gallego Burgos, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña; Mónica Lora Cisquer, del Grup Parlamentari de VOX en Cataluña

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 291, 43)