Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 14 de juny de 2022
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Fundació Secretariat Gitano, de la Fundació Privada Pere Closa i de la Xarxa CampusRom davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les dificultats dels infants gitanos per a aconseguir l'èxit educatiu (Tram. 357-00337/13)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Plataformes Socials Salesians Sant Jordi davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels infants en risc d'exclusió social (Tram. 357-00338/13)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.