Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 2 de novembre de 2021
Hora:
18:45h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió constitutiva

Ordre del dia

  • 1

    Constitució de la Comissió (Tram. 411-00002/13)

  • 2

    Ratificació del president o presidenta proposat pel grup parlamentari (article 49.2 del Reglament del Parlament)

  • 3

    Elecció del vicepresident o vicepresidenta i del secretari o secretària de la Comissió.