Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 10 de novembre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els riscos digitals a què estan exposats els menors (Tram. 357-00636/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Berta Rubio, en representació de l'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la coordinació parental i les famílies enllaçades (Tram. 357-00899/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre la salut mental dels infants i adolescents (Tram. 250-01419/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 655, 32; esmenes: BOPC, 698, 21)

 • 4

  Proposta de resolució sobre una campanya de prevenció de la Covid-19 en els infants davant la possible segona onada de la malaltia (Tram. 250-01453/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María del Camino Fernández Riol, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 54; esmenes: BOPC, 707, 10)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures urgents davant l'increment de les addiccions dels menors a les noves tecnologies i a les apostes en línia a causa del confinament provocat per la Covid-19 (Tram. 250-01455/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 671, 57; esmenes: BOPC, 707, 11)