Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 13 d'octubre de 2020
Hora:
15:00h
Lloc:
Videoconferència

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Maria Antònia Noguera, representant de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals (Tram. 357-00688/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Olga Puig, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals (Tram. 357-00689/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Mireia Forner, psicòloga clínica en un servei de salut mental infantil i juvenil, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el model d'atenció als infants víctimes d'abusos sexuals (Tram. 357-00690/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre els mecanismes de reforç contra la violència infantil (Tram. 250-01353/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 627, 50; esmenes: BOPC, 665, 39)

 • 5

  Proposta de resolució sobre la necessitat del reforç en les mesures de polítiques de la infància (Tram. 250-01355/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 627, 52; esmenes: BOPC, 665, 40)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el garantiment de les mesures de protecció i tests ràpids als professors, monitors i resta del personal dels casals d'estiu i colònies (Tram. 250-01370/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 633, 67)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'aplicació d'un programa de reforç educatiu per a l'alumnat vulnerable en els casals d'estiu (Tram. 250-01371/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 633, 68; esmenes: BOPC, 665, 40)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Berta Rubio, en representació de l'Associació d'Atenció a la Diversitat Familiar, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la coordinació parental i les famílies enllaçades (Tram. 356-00741/12)

  Jenn Díaz Ruiz, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels infants i els joves des que es va decretar l'estat d'alarma (Tram. 356-00763/12)

  Mercè Escofet Sala, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00783/12)

  José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'Unicef davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00784/12)

  José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el dret a l'educació durant la pandèmia de Covid-19 (Tram. 356-00785/12)

  José Rodríguez Fernández, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, portaveu de Save the Children, davant de la Comissió de la Infància amb relació a l'informe "Infància en reconstrucció" (Tram. 356-00887/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.