Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 16 de juliol de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Margarita Mari-Klose, professora agregada de sociologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la pobresa infantil (Tram. 357-00396/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l'atenció a les persones que van patir abusos sexuals en la infància (Tram. 357-00539/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'atenció en salut mental infantil i juvenil (Tram. 250-00607/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 69; esmenes: BOPC, 275, 10)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la visibilització i el coneixement del trastorn de l'espectre autista entre els infants (Tram. 250-00743/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Martín Eusebio Barra López, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 303, 20; esmenes: BOPC, 347, 17)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'Observatori dels Drets de la Infància (Tram. 250-00812/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 343, 22; esmenes: BOPC, 379, 12)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'Agenda 2030 (Tram. 250-00814/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 343, 24; esmenes: BOPC, 379, 13)

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el model Barnahus com a recurs per a atendre els infants víctimes d'abús sexual i llurs famílies (Tram. 356-00498/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els objectius i les finalitats de les cases d'acollida (Tram. 356-00499/12)

  Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Carmen Valenzuela, diputada responsable del torn d'ofici del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, perquè informi sobre la guia de bones pràctiques del Col·legi per a assistir els menors estrangers no acompanyats (Tram. 356-00503/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació d'UNICEF Comitè Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè presenti el projecte "Ciutats amigues de la infància" (Tram. 356-00507/12)

  Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.