Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 18 de juny de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels infants i els joves immigrants no acompanyats (*) (Tram. 356-00374/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença de Manuel Barbero, president de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la reforma dels protocols sobre la prevenció dels abusos sexuals i el maltractament a infants i adolescents (*) (Tram. 356-00398/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de María Isabel Martínez Hervas, en representació de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els abusos sexuals i els maltractaments a infants i adolescents en l'àmbit familiar (Tram. 356-00445/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'atenció a les persones que van patir abusos sexuals en la infància (Tram. 356-00455/12)

  Montserrat Macià i Gou, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, del Grup Parlamentari Republicà; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el sistema de protecció de la infància (Tram. 357-00226/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la situació dels infants i els joves immigrants no acompanyats (Tram. 357-00536/12)

  Comissió de la Infància

  .

 • 7

  Compareixença de Manuel Barbero, president de l'associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la reforma dels protocols per a la prevenció dels abusos sexuals i els maltractaments d'infants i adolescents (Tram. 357-00537/12)

  Comissió de la Infància

  .

Nota: (*) En cas que s'aprovi la sol·licitud de compareixença de Lluís Vila Savall, vicepresident del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, perquè informi sobre la situació dels infants i els joves immigrants no acompanyats (tram. 356-00374/12 ) i de Manuel Barbero, president de l'associació Mans Petites, perquè informi sobre la reforma dels protocols sobre la prevenció dels abusos sexuals i el maltractament a infants i adolescents (tram. 356-00398/12 ) la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del RPC, proposarà l'ampliació de l'ordre del dia per a substanciar-les.