Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 9 d'abril de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància (Tram. 357-00227/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la priorització dels recursos per a l'atenció i la cura dels menors no acompanyats (Tram. 250-00600/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 61; esmenes: BOPC, 275, 8)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'atenció als infants i adolescents que han estat víctimes del tràfic d'éssers humans (Tram. 250-00605/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 66; esmenes: BOPC, 275, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i adolescents víctimes d'abús sexual (Tram. 250-00606/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 67; esmenes: BOPC, 275, 9)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'atenció en salut mental infantil i juvenil (Tram. 250-00607/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Blanca Victoria Navarro Pacheco, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 244, 69; esmenes: BOPC, 275, 10)