Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 12 de març de 2019
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l'infant corresponent al 2018 (Tram. 360-00009/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 212, 56)

 • 2

  Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels professionals dels centres dependents de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 250-00480/12)

  Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 206, 43; esmenes: BOPC, 236, 8)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Margarita Mari-Klose, professora agregada de sociologia de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació de la pobresa infantil a Catalunya (Tram. 356-00312/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.