Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 11 de desembre de 2018
Hora:
15:05h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges titulat "La situació dels infants migrants sense referents familiars a Catalunya" (Tram. 360-00008/12)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 166, 12)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema de protecció a la infància (Tram. 356-00173/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Francisco Cárdenas, en representació de l'associació per a la defensa dels menors Aprodeme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el projecte d'aquesta entitat i les seves propostes de millorament del sistema de protecció de la infància (Tram. 356-00176/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels menors estrangers no acompanyats (Tram. 356-00179/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els actes de violència juvenil ocorreguts al centre d'acollida de menors Can Rubió, d'Esparreguera (Baix Llobregat) (Tram. 356-00180/12)

  Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi l'informe "Una lliçó diària: #STOPViolenciaInfantil a les escoles" (Tram. 356-00191/12)

  Grup Parlamentari Republicà

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'alimentació específica per a intoleràncies i al·lèrgies alimentàries (Tram. 250-00248/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 106, 56; esmenes: BOPC, 164, 21)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'augment i el millorament de la inversió en infància (Tram. 250-00252/12)

  Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 112, 22; esmenes: BOPC, 164, 22)

 • 9

  Proposta de resolució sobre l'atenció als menors no acompanyats que arriben a Catalunya (Tram. 250-00341/12)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 143, 29)