Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 10 de juliol de 2018
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l'infant (Tram. 360-00029/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges; Maria Jesús Larios Paterna, Adjunt defensa drets infants

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 560, 13)

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "Aquí, avui, encara" (Tram. 356-00034/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Quima Oliver, coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe "No val a badar: l'Agenda 2030 en clau d'infància a Catalunya" (Tram. 356-00072/12)

  Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Quima Oliver i Ricart, coordinadora d'UNICEF, davant la Comissió de la Infància perquè doni compte de l'informe "No val a badar" (Tram. 356-00126/12)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe "Aquí, avui, encara" (Tram. 357-00019/12)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

Nota: Si és aprovada la compareixença d'Emilie Rivas, responsable de polítiques d'infància de Save the Children, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-la.