Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 11 de juliol de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions dutes a terme amb relació a la malnutrició infantil (Tram. 311-00051/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 86)

 • 2

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les edats dels menors que han estat víctimes d'abusos sexuals el 2015 (Tram. 311-00055/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 56, 87)

 • 3

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'infants menors de tres anys que viuen en centres d'acollida (Tram. 311-00089/11)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 114)

 • 4

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'infants menors de sis anys que viuen en centres d'acollida (Tram. 311-00090/11)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 115)

 • 5

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d'infants que viuen en centres esperant que els assignin una família d'acollida (Tram. 311-00091/11)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 115)

 • 6

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (Tram. 311-00465/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 58)

 • 7

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els membres de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (Tram. 311-00466/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 58)

 • 8

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els informes emesos per la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (Tram. 311-00467/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 59)

 • 9

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les conclusions i les propostes presentades per la Taula de la Infància de Catalunya (Tram. 311-00468/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 59)

 • 10

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les reunions de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya i la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies (Tram. 311-00469/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 59)

 • 11

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs de la Comissió Tècnica de la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (Tram. 311-00470/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 60)

 • 12

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les taules territorials d'infància (Tram. 311-00471/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 60)

 • 13

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les taules locals d'infància (Tram. 311-00472/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 61)

 • 14

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la comissió de delictes per part de menors no tutelats (Tram. 311-00489/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 68)

 • 15

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a millorar la situació dels menors addictes a la cola (Tram. 311-00490/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 69)

 • 16

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les accions de seguiment i control dels menors addictes a la cola (Tram. 311-00491/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 69)

 • 17

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars (Tram. 311-00492/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 70)

 • 18

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a millorar la situació dels menors addictes a la cola (Tram. 311-00493/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 70)

 • 19

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions per a evitar que els menors addictes a la cola fugin dels centres tutelars (Tram. 311-00494/11)

  Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 263, 71)

 • 20

  Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el centre d'acollida de menors de Puig d'en Roca, de Girona (Tram. 311-00730/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Substanciació.

  (Text presentat: BOPC, 414, 78)

 • 21

  Proposta de resolució sobre l'ampliació del nombre de punts de trobada familiar (Tram. 250-01005/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; María Francisca Valle Fuentes, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 406, 33; esmenes: BOPC, 461, )

 • 22

  Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament primerenc de la tartamudesa (Tram. 250-01013/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 406, 44)

 • 23

  Proposta de resolució sobre l'increment i el foment de la pràctica de l'esport per a lluitar contra l'obesitat infantil (Tram. 250-01029/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Carlos Sánchez Martín, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 413, 49; esmenes: BOPC, 461, )