Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 13 de juny de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la implantació del Registre unificat de maltractaments infantils (Tram. 250-00974/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 12; esmenes: BOPC, 430, 67)

 • 2

  Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon Infància Respon (Tram. 250-00975/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 388, 13; esmenes: BOPC, 430, 67)

 • 3

  Sol·licitud de compareixença de Maria Truñó Salvadó, directora del Consorci Institut d'Infància i Món Urbà, davant la Comissió de la Infància perquè presenti els treballs i les actuacions d'aquest institut sobre les polítiques locals per a la infància (Tram. 356-00551/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Palau Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'Anna Folch, presidenta de l'UNICEF, davant la Comissió de la Infància perquè presenti el projecte "Ciutats amigues per a la infància" (Tram. 356-00553/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Palau Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'estudi "L'atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per a afrontar un repte creixent" (Tram. 356-00623/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè doni explicacions del nou model de centres (Tram. 356-00662/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Informe del Síndic de Greuges sobre l'aplicació de la Convenció sobre els drets de l'infant de l'ONU (Tram. 360-00021/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 358, 57)