Convocatòria

Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 16 de maig de 2017
Hora:
00:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

Nota: Si és aprovada la compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-la.