Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 16 de maig de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui el seus criteris sobre el tractament de la infància als mitjans de comunicació (Tram. 356-00552/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Montserrat Palau Vergés, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la prevenció de l'abús i l'explotació sexuals (Tram. 250-00764/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 292, 35; esmenes: BOPC, 342, 24)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la formació del personal sanitari per a la detecció d'abusos sexuals a menors (Tram. 250-00777/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 300, 65; esmenes: BOPC, 342, 26)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors no acompanyats (Tram. 250-00785/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 305, 54; esmenes: BOPC, 345, 11)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'acolliment d'infants refugiats (Tram. 250-00904/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 358, 40)

 • 6

  Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments (Tram. 250-00932/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 372, 22; esmenes: BOPC, 409, 13)

 • 7

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a exposar els seus criteris amb relació al tractament de la infància als mitjans de comunicació (Tram. 357-00487/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

Nota: Si és aprovada la compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-la.