Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 4 d'abril de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l'infant (Tram. 360-00016/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 275, 189)

 • 2

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació dels centres de menors tutelats (Tram. 354-00115/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la situació dels centres de menors tutelats (Tram. 356-00464/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la creació d'una xarxa d'unitats de cures pediàtriques pal·liatives (Tram. 250-00704/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 275, 150; esmenes: BOPC, 316, 23)

 • 5

  Proposta de resolució sobre l'obtenció de dades que permetin analitzar la situació social d'infants i joves (Tram. 250-00717/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 275, 165; esmenes: BOPC, 316, 24)

 • 6

  Proposta de resolució sobre l'impuls dels consells d'infants i joves (Tram. 250-00718/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 275, 166)

 • 7

  Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 250-00743/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 12; esmenes: BOPC, 316, 24)

 • 8

  Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge (Tram. 250-00744/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 281, 13; esmenes: BOPC, 316, 25)