Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 21 de febrer de 2017
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Laura Sicilia, representant d'Activament, Col·lectiu Actiu de Persones amb l'Experiència del Trastorn Mental, davant la Comissió de la Infància per a explicar els abusos sexuals que pateix aquest col·lectiu (Tram. 357-00349/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Alexandra Membrive, presidenta d'El Mundo de los ASI, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els abusos sexuals a la infància (Tram. 357-00350/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el compliment del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 354-00111/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància amb relació a l'obertura de diligències judicials arran de la presumpta comissió de fets il·lícits contra la dignitat i la integritat de menors d'edat (Tram. 356-00315/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les notícies aparegudes amb relació a les sentències que assenyalen errors en les resolucions administratives de protecció a la infància (Tram. 356-00448/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença de Sílvia Giménez-Salinas, advocada especialista en dret de família, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el sistema de protecció de menors des del punt de vista legal (Tram. 356-00472/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya (Tram. 250-00676/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 262, 38; esmenes: BOPC, 316, 22)

 • 8

  Proposta de resolució sobre l'aplicació del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat o sense (Tram. 250-00698/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 268, 28; esmenes: BOPC, 316, 23)