Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 15 de novembre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Susana Lozano, presidenta de l'Associació Trastorn Específic del Llenguatge de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la problemàtica dels infants que pateixen trastorn específic del llenguatge (Tram. 357-00167/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Teadir davant la Comissió de la Infància per a exposar la seva visió i informar sobre les dificultats amb què es troben les famílies amb fills amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 357-00171/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Lidia García, directora d'Aprenem Autisme, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les dificultats amb què es troben les famílies amb fills amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 357-00168/11)

  Compareixença.