Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 25 d'octubre de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Miquel Casas, catedràtic de psiquiatria i responsable del Grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d'Hebron Institut de Recerca, per a explicar la importància d'un diagnòstic precoç en salut mental infantil per a evitar el fracàs escolar (Tram. 357-00169/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'Elena O'Callaghan, presidenta de TDAH Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a exposar el seu criteri sobre l'informe del Síndic de Greuges sobre el protocol del Departament de Salut per a infants amb trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (Tram. 357-00170/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 3

  Proposta de resolució sobre els centres residencials d'acció educativa (Tram. 250-00464/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 146, 52)

 • 4

  Proposta de resolució sobre la cobertura de l'atenció bucodental i oftalmològica integral dels infants i els adolescents (Tram. 250-00470/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Assumpta Escarp Gibert, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 146, 58; esmenes: BOPC, 205, 7)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el finançament de la llet sense lactosa per als infants amb intolerància (Tram. 250-00499/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 42; esmenes: BOPC, 225, 11)

 • 6

  Proposta de resolució sobre el finançament de les màscares d'inhalació pediàtrica (Tram. 250-00500/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Jorge Soler González, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 165, 43; esmenes: BOPC, 225, 12)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'adopció de mesures relatives a una alimentació específica per a menors amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries (Tram. 250-00506/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 171, 15; esmenes: BOPC, 225, 12)

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Cárdenas, president de l'Associació per a la Defensa del Menor, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els treballs de l'entitat (Tram. 356-00148/11)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància amb relació a l'obertura de diligències judicials arran de la presumpta comissió de fets il·lícits contra la dignitat i la integritat de menors d'edat (Tram. 356-00315/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.