Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 12 de juliol de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè presenti l'informe sobre salut mental del 2016 (Tram. 356-00233/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de desemparament a Barcelona (Tram. 250-00366/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 116, 47; esmenes: BOPC, 160, 8)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'adequació dels hospitals infantils (Tram. 250-00375/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 55; esmenes: BOPC, 160, 8)

 • 4

  Proposta de resolució sobre l'elaboració de pressupostos desagregats per al tram d'edat de zero a disset anys (Tram. 250-00390/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 122, 73; esmenes: BOPC, 160, 9)

 • 5

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre la situació dels menors que inhalen cola (Tram. 354-00063/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del síndic de greuges davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el cas de presumptes abusos a menors en un centre educatiu de Barcelona i sobre el protocol per a aquests casos (Tram. 356-00061/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença de Susana Lozano, presidenta de l'Associació Trastorn Específic del Llenguatge de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la problemàtica dels infants que pateixen trastorn específic del llenguatge (Tram. 356-00082/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença de Francesc Cárdenas, president de l'Associació per a la Defensa del Menor, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre els treballs de l'entitat (Tram. 356-00148/11)

  Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença de Lidia García, directora d'Aprenem Autisme, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les dificultats amb què es troben les famílies amb fills amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 356-00213/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença de Miquel Casas, catedràtic de psiquiatria i responsable del Grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d'Hebron Institut de Recerca, davant la Comissió de la Infància perquè expliqui la importància d'un diagnòstic precoç en salut mental infantil per a evitar el fracàs escolar (Tram. 356-00214/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Sol·licitud de compareixença d'Elena O'Callaghan, presidenta de TDAH Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè exposi el seu criteri sobre l'informe del Síndic de Greuges sobre el protocol del Departament de Salut per a infants amb trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (Tram. 356-00215/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 12

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Teadir davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre les dificultats amb què es troben les famílies amb fills amb la síndrome de l'espectre autista (Tram. 356-00230/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 13

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació Inclusió Social del Trastorn de l'Espectre Autista (ISTEA) davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el tractament que reben els infants diagnosticats de trastorn de l'espectre autista i llurs familiars (Tram. 356-00248/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 14

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Teadir davant la Comissió de la Infància perquè exposi la visió dels pares de persones amb trastorn de l'espectre autista (Tram. 356-00249/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 15

  Compareixença d'una representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe sobre salut mental del 2016 (Tram. 357-00166/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

Nota: Si és aprovada la compareixença de la representació de la Plataforma d'Infància de Catalunya, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-la.