Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 14 de juny de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat d'Investigació de Persones dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el ciberassetjament escolar i el ciberassetjament a menors i la manera de prevenir-los (Tram. 356-00094/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilització de Save the Children Barcelona, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre l'assetjament escolar i el programa de Save the Children adreçat a les escoles i els instituts per a prevenir-lo (Tram. 356-00095/11)

  Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilització de Save the Children, i de Guiomar Todó, responsable de Save the Children a Barcelona, perquè informin sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament (Tram. 356-00115/11)

  Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença de Carles Villagrasa Alcaide, president del Congrés Mundial de la Infància, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la infància en situacions de risc i violència (Tram. 356-00129/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença de Jordi Collell i Carme Escudé, membres de l'Observatori Internacional de la Violència Escolar, davant la Comissió de la Infància perquè informin sobre l'assetjament escolar (Tram. 356-00208/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d'entre zero i disset anys (Tram. 250-00114/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 49, 19; esmenes: BOPC, 77, 31)

 • 7

  Proposta de resolució sobre l'acolliment en família aliena (Tram. 250-00164/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 66, 60)

 • 8

  Compareixença de Jordi Domènech, cap de la Unitat d'Investigació de Persones dels Mossos d'Esquadra, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el ciberassetjament escolar i a menors i la manera de prevenir-los (Tram. 357-00130/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença d'Emilie Rivas i de Guiomar Todó, membres de Save the Children Barcelona, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l'assetjament escolar i el ciberassetjament i sobre el seu programa adreçat a les escoles i els instituts per a prevenir-los (Tram. 357-00131/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de Carlos Villagrasa Alcaide, president del Congrés Mundial de la Infància, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre els infants en situacions de risc i violència (Tram. 357-00132/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de Jordi Collell i Carme Escudé, membres de l'Observatori Internacional de la Violència Escolar, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre l'assetjament escolar (Tram. 357-00133/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

Nota: Si són aprovades les compareixences de Jordi Domènech, cap de la Unitat d'Investigació de Persones dels Mossos d'Esquadra; d'Emilie Rivas, tècnica de polítiques d'infància i sensibilització de Save the Children i Guiomar Todó, responsable de Save the Children a Barcelona; de Carles Villagrasa Alcaide, president del Congrés Mundial de la Infància i de Jordi Collell i Carme Escudé, membres de l'Observatori Internacional de la Violència Escolar, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-les.