Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 17 de maig de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l'infant (Tram. 360-00002/11)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'Informe.

  (Informe: BOPC, 19, 21)

 • 2

  Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d'entre zero i disset anys (Tram. 250-00114/11)

  Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marta Ribas Frías, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 49, 19; esmenes: BOPC, 77, 31)

 • 3

  Proposta de resolució sobre l'acolliment en família aliena (Tram. 250-00164/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 66, 60)