Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 19 d'abril de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies de govern en l'àmbit de la infància (Tram. 356-00102/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'Agnès Russiñol, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies de govern en l'àmbit d'actuació de l'Institut (Tram. 356-00103/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a explicar les línies d'actuació del Govern en el seu àmbit (Tram. 357-00010/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 4

  Proposta de resolució sobre la protecció dels infants i els adolescents maltractats (Tram. 250-00165/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 66, 61; esmenes: BOPC, 100, 8)

 • 5

  Proposta de resolució sobre el reglament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 250-00167/11)

  Grup Parlamentari Socialista; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 66, 63; esmenes: BOPC, 100, 8)

 • 6

  Compareixença del secretari d'Afers Socials i Famílies davant la Comissió de la Infància per a explicar les línies de govern en l'àmbit de la infància (Tram. 357-00067/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'Agnès Russiñol, directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, davant la Comissió de la Infància per a explicar les línies de govern en l'àmbit d'actuació de l'Institut (Tram. 357-00068/11)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

Nota: Si són aprovades les compareixences del secretari d'Afers Socials i Famílies i la directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, la presidenta, d'acord amb l'article 54.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-les.