Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 15 de març de 2016
Hora:
15:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre la despesa pressupostària en polítiques d'infància i família (Tram. 250-00058/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 37, 12; esmenes: BOPC, 74, 63)

 • 2

  Proposta de resolució sobre l'aplicació de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència (Tram. 250-00079/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades.

  (Text presentat: BOPC, 40, 17; esmenes: BOPC, 74, 63)

 • 3

  Proposta de resolució sobre la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Tram. 250-00103/11)

  Grup Parlamentari de Ciutadans; Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 49, 6)

 • 4

  Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre el grau de compliment del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 354-00031/11)

  Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre el compliment de les mesures previstes en les dues darreres memòries de l'Observatori dels Drets de la Infància (Tram. 356-00033/11)

  Elisabeth Valencia Mimbrero, del Grup Parlamentari de Ciutadans

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença del director general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les línies d'actuació del Govern en el seu àmbit (Tram. 356-00054/11)

  Montserrat Vilella Cuadrada, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Laura Vílchez Sánchez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista; Gemma Lienas Massot, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot; Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Gabriela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.