Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 16 de juny de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l'infant (Tram. 360-00016/10)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges; Maria Jesús Larios Paterna, Adjunt defensa drets infants

    Presentació de l'Informe.

    (Informe: BOPC, 440, 103)