Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 28 d'abril de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb la consellera de Benestar Social i Família sobre el primer any de desplegament del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 355-00166/10)

    Comissió de la Infància

    Sessió informativa.