Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 3 de març de 2015
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de la Fundació Roger Torné davant la Comissió de la Infància per a informar sobre el seu projecte social de millorament del benestar de la infància mitjançant el contacte amb la natura (Tram. 357-00809/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i a l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la pobresa infantil (Tram. 357-00808/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.