Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 30 de setembre de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges sobre el dret al lleure educatiu i a les sortides i colònies escolars (Tram. 360-00012/10)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'Informe.

    (Informe: BOPC, 337, 64)