Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 11 de març de 2014
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 4

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença d'una representació de l'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil (Tram. 357-00564/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de l'Associació Catalana d'Infermeria Pediàtrica davant la Comissió de la Infància per a explicar la situació de la malnutrició infantil (Tram. 357-00565/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.