Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 9 de juliol de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Proposta de resolució sobre les pensions del sistema de la seguretat social els beneficiaris de les quals són els infants i els adolescents tutelats per la Generalitat (Tram. 250-00398/10)

  Grup Parlamentari Socialista; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari Socialista; Núria Segú Ferré, del Grup Parlamentari Socialista

  Debat i votació.

  (Text presentat: BOPC, 73, 53)

 • 2

  Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de l'infant (Tram. 360-00001/10)

  Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

  Presentació de l'informe.

  (Informe: BOPC, 14, 3)