Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 14 de maig de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Fundació Marianao davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions de l'entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00198/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José Manuel Villegas Pérez, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Compareixença d'una representació de Justícia i Pau davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00129/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença d'una representació del Casal dels Infants del Raval davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00130/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00131/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 5

  Compareixença de Marta Erola, directora de Coordinació Rural de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a explicar les seves propostes per a la igualtat i la millora de la vida dels infants de l'àmbit rural (Tram. 357-00123/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 6

  Compareixença d'una representació de la Coordinadora d'Associacions de Famílies Acollidores davant la Comissió de la Infància per a exposar la seva posició amb relació al Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00027/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 7

  Compareixença d'una representació de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta organització al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00132/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 8

  Compareixença d'una representació del Comitè de Catalunya de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància per a presentar l'informe Infància a Catalunya 2012-2013 (Tram. 357-00026/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 9

  Compareixença de representants de la Federació Catalana d'Entitats contra el Càncer davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00019/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 10

  Compareixença de representants de la Federació Catalana d'Entitats de Paràlisi Cerebral i Etiologies Similars davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00023/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 11

  Compareixença de representants del Fòrum Salut Mental davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00024/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença de representants de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Déu davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00025/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença de representants de la Creu Roja davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00018/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença d'una representació de la Fundació Marianao davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions de l'entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00137/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

Nota: Nota: Si és aprovada la compareixença de la Fundació Marianao, la presidenta, d'acord amb l'article 46.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-la immediatament després del punt 2.