Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 30 d'abril de 2013
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sol·licitud de compareixença de Marta Erola, directora de Coordinació Rural de Catalunya, davant la Comissió de la Infància perquè expliqui les seves propostes per a la igualtat i la millora de la vida dels infants de l'àmbit rural (Tram. 356-00090/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Teresa Vallverdú Albornà, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; José María Espejo-Saavedra Conesa, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Georgina Rieradevall i Tarrés, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 2

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00159/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 3

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Mestres Rosa Sensat davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00160/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 4

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00161/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 5

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00162/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 6

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00163/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 7

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de Justícia i Pau davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00164/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 8

  Sol·licitud de compareixença d'una representació del Casal dels Infants del Raval davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00165/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 9

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de la Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00166/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 10

  Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'UNICEF davant la Comissió de la Infància perquè exposi les aportacions d'aquesta organització al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 356-00167/10)

  Anna Figueras i Ibàñez, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió; Agnès Russiñol i Amat, del Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya; Núria Ventura Brusca, del Grup Parlamentari Socialista; Fernando Sánchez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya; Laura Massana Mas, del Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa; Carlos Carrizosa Torres, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Quim Arrufat Ibáñez, del Grup Mixt

  Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

 • 11

  Compareixença de representants de la Creu Roja davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00018/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 12

  Compareixença de representants de la Federació d'Entitats Llatinoamericanes de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00022/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 13

  Compareixença de representants de la Federació d'Entitats amb Projectes i Pisos Assistits davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00021/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 14

  Compareixença de representants de la Federació Catalana de Drogodependències davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00020/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 15

  Compareixença d'una representació de la Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00124/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 16

  Compareixença d'una representació de l'Associació de Mestres Rosa Sensat davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00125/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 17

  Compareixença d'una representació de Save the Children davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00126/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 18

  Compareixença d'una representació del Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00127/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 19

  Compareixença d'una representació del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00128/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 20

  Compareixença d'una representació de Justícia i Pau davant la Comissió de la Infància per a exposar les aportacions d'aquesta entitat al document de bases del Pacte per a la infància a Catalunya (Tram. 357-00129/10)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

Nota: Si són aprovades les compareixences de la Taula per la Infància i l'Adolescència a Catalunya, Rosa Sensat, Save the Children, Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya i Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, la presidenta, d'acord amb l'article 46.4 del Reglament, proposarà l'alteració de l'ordre del dia per a substanciar-les, com a punts 15,16,17,18 i 19, respectivament.