Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 9 d'abril de 2013
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Informe del Síndic de Greuges sobre la pobresa infantil a Catalunya (Tram. 360-00008/09)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Presentació de l'Informe.

    (Informe: BOPC, 17, )