Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 5 de juny de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants de la Plataforma d'Infància de Catalunya davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància (Tram. 357-00350/09)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de representants del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància (Tram. 357-00293/09)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de representants de la confederació ECOM davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància (Tram. 357-00295/09)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.