Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 22 de maig de 2012
Hora:
16:00h
Lloc:
Sala de grups

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

  • 1

    Sessió informativa de la Comissió de la Infància amb el síndic de greuges per a presentar l'informe específic sobre la situació de la infància a Catalunya (Tram. 359-00014/09)

    Rafael Ribó i Massó, Síndic de Greuges

    Sessió informativa.