Comissió de la Infància

Dia:
Dimarts, 8 de maig de 2012
Hora:
16:04h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de representants d'Empresa Social - Cooperatives d'atenció a les persones davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància (Tram. 357-00296/09)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de representants de les Entitats Catalanes d'Acció Social davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància (Tram. 357-00297/09)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de representants de la Federació d'Entitats d'Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència davant la Comissió de la Infància per a exposar llurs aportacions al document de bases del Pacte per a la infància (Tram. 357-00301/09)

  Comissió de la Infància

  Compareixença.