Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Dia:
Dimarts, 1 d'abril de 2014
Hora:
10:00h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Compareixença de Pere Navarro i Olivella davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions (Tram. 357-00558/10)

  Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

  Compareixença.

 • 2

  Compareixença de Xavier Ruestes, gerent de programes de la Fundació RACC, davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions (Tram. 357-00604/10)

  Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

  Compareixença.

 • 3

  Compareixença de Sergi Román Cordón, responsable a Catalunya de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial, davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions (Tram. 357-00605/10)

  Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

  Compareixença.

 • 4

  Compareixença de Joaquim Vilaplana Boloix, vicepresident de la Federació Catalana de Ciclisme, davant la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària perquè hi faci aportacions (Tram. 357-00606/10)

  Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

  Compareixença.

 • 5

  Pla de treball de la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària (Tram. 394-00004/10)

  Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

  Debat de la proposta.