Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

Dia:
Dijous, 6 de febrer de 2014
Hora:
10:30h
Lloc:
Sala 1

Caràcter de la sessió:
Sessió ordinària

Ordre del dia

 • 1

  Sessió informativa de la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària amb el conseller d'Interior sobre els aspectes relatius a la seguretat viària de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya corresponent al 2013 (Tram. 355-00094/10)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.

 • 2

  Sessió informativa de la Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària amb el conseller d'Interior sobre el Pla estratègic de seguretat viària 2014-2020 (Tram. 355-00095/10)

  Ramon Espadaler i Parcerisas, Conseller del Departament d'Interior

  Sessió informativa.